گم شدیم تویِ دنیایِ اینترنت،فیس بوک و موبایل و یه مشت سیم و کابل!
غافلیم از نگاهی،نوازشی،بوسه ای..!آدم آهنی شدیم رفـــت:|