تنهائی
صدای آکاردئونی ست
که هیچ وقت نمی فهمیم
از کجای خیابان می آید...