رویاهایتان را مثل بادبادک در هوا رها کنید

بدون اینکه بدانید چه چیزی برایتان به ارمغان می آورند،

یک زندگی نو،
یک دوست جدید،
یک عشق جدید،
یک کشور جدید...