فقط تو ایرانه که بیسکوییت رنگارنگ و آدامس موزی و چسب زخم خودش به عنوان یه واحد پول مستقل به حساب میاد :|