کسایی که اول رابطه بهت میگن بی احسـاس . . .
همون لعنتی هایی هستن که ؛
وقتی عاشقت کردن ,
آخرش بهت میگن یه کم منطقی باش . . .!!