اگه یکی باشه من رو بفهمه! براش غرورمو بهم می زنم!
گریه که سهله! . . . . . . . . . . . . .
پسورد فیس بوکم و بهش میدم!
حتی نصف پاستیلا و لواشکامم بهش میدم
تازه همه ی اینا یه طرف یه دونه از ته دیگ سیب زمینیامم بهش میدم


http://www.facebook.com/arash.davahi