دخترا نمیتونن متن پایین رو بخونن الکی زور نزنن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________________________

گفتم که دخترا نمیتونم بخوننش فقط یه خط میبینن

آقا پسرا حال کردین با متن بالا یا نه؟ خیلی باحال بود حیف که دخترا نمیتونن بخوننش