من فقط عآشق اینم روی سیمِ برق بشینم . . .
.
.
.
.
.
.
.
حواست به من نباشه دزدکی بهت برینم..............

(کفتر سیاوش قمیشی)