توی تموم زندگیم فکر میکردم هوا مجانیه ..
.
.

.
.
.
.
.
. . تا اینکه یه بسته چیپس خریدم .... :|: