آیا می دانستید که:

1- دکتر مصدق هنگام سفر به آمریکا برای شرکت در دادگاه لاهه و دفاع از ایران به جای خرج از بیت المال و پول دولت , زمین هایی که از پدرش به او به رسیده بود را فروخت و با آن پول به آمریکا رفت

2- دکتر مصدق در هنگامی که به علت سرطان فک در بیمارستان بود به او گفتند که باید برای بهبود به انگلیس بروی و او گفت من پول و سرمایه ی این ملّت را برای بهبود خودم خرج نمیکنم

3- دکتر مصدق در سال 1951 از نظر مجله ی TIME مرد سال شناخته شد.

مرد نکو نام نمیرد هرگز .............. درود بر روح پاکش