موندم ولنتاین برای خــودم چی بخرم !!؟
یه ساعت یا لباس .. ؟!!
اخه میخوام خودمو سوپرایز کنم !
میخوام یه چیزی باشه که دوست داشته باشم، یه چیز خاص که اصلا انتظارشو نداشته باشم :|