یه رابطه هایی مثل ریگ کفش می مونه …

اولش سعی میکنی قِلش بدی ته کفشت

و باهاش کنار بیای ولی آخرش مجبوری بندازیش بیرون !!!