جای علامت سوال چه عددی میگذارید ؟؟؟؟؟
 
اگر
5 = 1
25 = 2
125 = 3
625 = 4
 ? = 5 
برای مشاهده جواببه ادامه مطلب بروید...
 

  My iD =  arash_dostdashtani@yahoo.com  کنید ad     نظر یادت نره

برای مشاهده جواب پائین بروید ...

ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
جای علامت سوال باید عدد 1 را
قرار داد
 
 
 !!!!
اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید
5=1
نتیجه‌گیری اخلاقی : مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید