ماجرای عشق یک مرد جوان !

من سرم توی کار خودم بود ....1

HydroForum ® Group

بعد یه روز یه نفر رو دیدم ....1

HydroForum ® Group

اون این شکلی بود !1

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

ما اوقات خوبی با هم داشتیم ....1

HydroForum ® Group

من یه کادو مثل این بهش دادم که...{وای وای}

پیشنهاد میکنم حتما ادامه مطلب رو ببینید خیلی جالبه

ماجرای عشق یک مرد جوان !1

{هر عکسی باز نشد راست کلیک کنید و show pictuerرو بزنید}

من سرم توی کار خودم بود ....1

HydroForum ® Group

بعد یه روز یه نفر رو دیدم ....1

HydroForum ® Group

اون این شکلی بود !1

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

ما اوقات خوبی با هم داشتیم ....1

HydroForum ® Group

من یه کادو مثل این بهش دادم1

HydroForum ® Group

وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!1

HydroForum ® Group

ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم ....1

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

و این وضع من توی اداره بود ....1

HydroForum ® Group

وقتی همکارام من و دوستم رو دیدند، اینجوری نگاه می کردند ....1

HydroForum ® Group

و من اینجوری بهشون جواب می دادم .....1

HydroForum ® Group

اما روز والنتاین ، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه..1

HydroForum ® Group

و من اینجوری بودم ....1

HydroForum ® Group

بعدش اینجوری شدم ....1

HydroForum ® Group

HydroForum ® Group

احساس من اینجوری بود ....1

HydroForum ® Group

بعد اینجوری شدم …1

HydroForum ® Group

بله .. آخرش به این حال و روز افتادم …1

HydroForum ® Group

پدر عاشقی بسوزه !1

HydroForum ® Group

جیگر نظر یادت نره