بعد از بازداشت «مجید توکلی» ناگهان سر و کله‌ی مردان چادری با سبیل‌های جوراجور پیداشد. ما دیدیم ممکن است خیلی‌ها با این دختران شایسته و تو دل برو ناگهانی روبرو شوند و ناگهان سنگکوب کنند و به لقاءالله بپیوندند. برای همین عکس بعضی از آنها را منتشر می‌کنیم تا هم از زیبایی دل‌فریبشان کیف کنید، و هم آمادگی لازم را کسب کنید.

نظر فراموش نشه

به نقل از وبلاگ طنز+( جوكستان شلم شوربا )